Chậu cây khảm trai Amor Colorful

4,500,000 3,900,000

Tên sản phẩm: Amor Colorful

Mã Sản phẩm: CH036-106
Thành phần chính: Trai xanh + Bào ngư + composite
Bề mặt: Trai xanh + trai bào ngư cắt đa giác, viền đen
Kích thước: 36x36x25 cm
Trọng lượng: 3 kg

Call Now